Pari v Austria

Pari v Austria

Pari v Austria

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Če zakonca sama ne izbereta prava, se uporabi pravo, ki se uporablja v zvezi s osebnimi pravnimi posledicami zakonske zveze v času zakonske zveze (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG – Zakon o mednarodnem zasebnem pravu). To je v skladu s skupnim oziroma, če tega ni, z zadnjim skupnim osebnim statutom (= državljanstvo) pod pogojem, da ga je eden od zakoncev ohranil (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). V nasprotnem primeru se uporabi pravo države, v kateri imata oba zakonca svoje običajno prebivališče oziroma, če tega ni, pravo države, v kateri sta imela zakonca svoje zadnje skupno običajno prebivališče pod pogojem, da ga je eden od zakoncev ohranil (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Zakonca imata možnost svobodne izbire prava, ki se bo uporabilo za njuno premoženje. V kolikor se s tem ne krši avstrijskega javnega reda (§ 6 IPRG), sta zakonca pri tej izbiri neomejena – ni potrebno, da ima pravo povezavo z zakonsko zvezo. Izbira prava mora biti izrecna (§ 19 IPRG).