Pari v Bulgaria

Pari v Bulgaria

Pari v Bulgaria

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Premoženjska razmerja med zakoncema ureja pravo države, ki ureja tudi osebna razmerja. Osebna razmerja med zakoncema ureja njuno skupno nacionalno pravo; v primeru, da imata zakonca različno državljanstvo, osebna razmerja ureja pravo države običajnega skupnega bivališča; ko tudi take navezne okoliščine ni, pa pravo države, s katero sta zakonca najtesneje povezana. (79. člen Zakona o mednarodnem zasebnem pravu (ZMZP)).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Zakonca lahko izbereta pravo, ki bo urejalo njuna medsebojna premoženjska razmerja, v kolikor to dopušča pravo države, navedene pod točko 1.1. (79. člen ZMZP). Bolgarsko pravo omogoča izbor relevantnega prava. Dogovor o izbiri prava mora biti v pisni obliki, datiran in podpisan s strani (bodočih) zakoncev. Njegova veljavnost se presoja po izbranem pravu (80. člen ZMZP).