Pari v Grčija

Pari v Grčija

Pari v Grčija

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Premoženjska razmerja med zakoncema ureja zakon, ki se uporablja za njuna medsebojna osebna razmerja takoj po sklenitvi zakonske zveze (člena 14 in 15 Obligacijskega zakonika Grčije, v nadaljevanju HCC), in sicer po naslednjem vrstnem redu: 1. pravo zadnje države, katere državljana sta bila oba zakonca med trajanjem zakonske zveze, pod pogojem, da je eden izmed zakoncev še vedno državljan te države; 2. če take države ni, pravo države, v kateri sta zakonca imela zadnje skupno običajno bivališče med trajanjem zakonske zveze, in 3. če take države ni, pravo države, ki je z zakoncema v najtesnejši zvezi.

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Zakonca se ne moreta s pogodbo dogovoriti o drugem pravu, ki naj se uporabi za njuna premoženjska razmerja. Grčija zgoraj navedene Haaške konvencije z dne 14. 3. 1978 ni ratificirala. Posledično veljajo določbe grškega mednarodnega zasebnega prava ex lege.