Pari v Romunija

Pari v Romunija

Pari v Romunija

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Skladno s členom 2590 Civilnega zakonika se za zakonsko premoženje zakoncev uporablja pravo, ki ga sama izbereta. Če izbira ni opravljena, zakonsko lastnino ureja pravo, ki se uporablja za splošne učinke zakonske zveze. Člen 2589 Civilnega zakonika določa, da splošne učinke zakonske zveze ureja zakonodaja skupnega običajnega bivališča zakoncev, če zakonca skupnega običajnega bivališča nimata, pa pravo države skupnega državljanstva zakoncev. Če zakonca nimata niti skupnega državljanstva, se uporablja pravo države, na katere ozemlju je bila sklenjena zakonska zveza. Pri tem pa je potrebno omeniti, da pravice zakoncev do družinskega doma in režim instrumentov, povezanih s tem domom, kot izjema iz navedenih določb ureja pravo kraja, na katerem se nahaja dom. Romunija ni podpisnica Haaške konvencije z dne 14. marca 1978 o pravu, ki se uporablja za zakonska premoženjska razmerja zakoncev.

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Zakonca lahko izbereta pravo, ki se uporablja za njuna zakonska premoženjska razmerja. V skladu s členom 2590, odstavkom 2 Civilnega zakonika je njuna izbira omejena na: pravo države, na katere ozemlju ima eden od zakoncev na datum izbire običajno bivališče, pravo države, katere državljan je eden od zakoncev na datum izbire, ali pravo države, v kateri sta zakonca uredila svoje prvo skupno običajno bivališče po sklenitvi zakonske zveze. Pogodbo o izbiri prava se lahko sklene pred sklenitvijo zakonske zveze, ob sklenitvi zakonske zveze ali v času trajanja zakonske zveze. Oblika pogodbe mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa izbrano pravo ali pravo kraja, kjer je sklenjena pogodba. V vseh primerih pa je obvezen dokument z datumom in podpisi obeh zakoncev. Novo izbrano pravo učinkuje le v prihodnosti, razen, če se zakonca dogovorita drugače. Pravicam tretjih strank ne sme škodovati.